سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
داور علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن فارغ التحصیلان موسسه امام خمینی 
عضویت 
1382/04/02 
 
علمی 
همکاری 
جامعه الزهرا(س) 
تدریس،استاد راهنما و مشاور،داور ومدیرگروه پژوهشی زن وخانواده 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مدرسه شهیدین 
مسئول واحد تحقیقات 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
جامعة المصطفی العالمیه  
تدریس،استاد راهنما و مشاور،داور 
 
 
علمی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی 
داور علمی برخی مقالات 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکزاموزش تخصصی نهج البلاغه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
داوری اثار 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مرکزفقهی ایمه اطهارع 
محقق 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم 
راهنما ومشاور 
 
 
علمی 
همکاری 
مرکز مديريت حوزه علميه خواهران 
ارزیابی اثار 
 
 
علمی 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
 
 
اصول عقاید 
تدریس 
جامعة الزهرا،بخش ویژه گروه فقه 
مدرس 
 
 
تاریخ فقه و فقها 
تدریس 
بخش بین الملل جامعة الزهراء 
مدرس 
 
 
آموزش عقاید استاد مصباح 
تدریس 
بخش بین الملل جامعة الزهراء 
مدرس 
 
 
پنجاه درس اصول عقاید 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
 
تفسیر موضوعى  
تدریس 
جامعة الزهرا،بخش ویژه گروه تفسیر 
مدرس 
 
 
روش هاى تربیتى قرآن 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه (حجتیه) 
مدرس 
 
 
آشنایی با تربیت اسلامی 
تدریس 
بخش بین الملل جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
قواعد فقه  
تدریس 
جامعه الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
اصول (حلقه ثانیه) 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
نظام تربیتى اسلام 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
درایه الحدیث  
تدریس 
جامعة الزهرا بخش نیمه وقت 
مدرس 
 
 
اصول (حلقه اولی)  
تدریس 
جامعة الزهرا، بخش ویژه گروه تفسیر 
مدرس 
 
ادامه دارد 
روش پایان نامه نویسی 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه  
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه (مدرسه فقه و اصول) 
مدرس 
 
 
ادوار فقه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه  
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
جامعة الزهرا،بخش ویژه گروه تبلیغ 
مدرس 
 
 
قواعد فقه،مبانی تربیت 
تدریس 
بخش بین الملل جامعة الزهرا 
مدرس 
 
 
فقه استدلالی 
تدریس 
جامعة الزهرا 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
حجتیه 
مدرس 
 
 
تربیت در قرآن 
تدریس 
جامعة الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
الموجز فی اصول الفقه 
تدریس 
جامعة الزهرا بخش ویژه گروه تبلیغ 
مدرس 
 
 
مبانی تربیت 
تدریس 
بخش تکمیلی بعد از ظهر(گروه تعلیم و تربیت) 
مدرس 
1390/07/01 
1390/10/01 
اصول فقه 1 
تدریس 
بخش تکمیلی بعد از ظهر (گروه تعلیم و تربیت) 
مدرس 
1390/07/01 
1390/10/01 
انسان شناسی 
تدریس 
بخش تکمیلی صبح (گروه تعلیم و تربیت شهید بهشتی ) 
مدرس 
1390/07/01 
1390/10/01 
روش تحقیق 
تدریس 
بخش تکمیلی صبح (گروه تعلیم و تربیت شهید رجایی) 
مدرس 
1390/07/01 
1390/10/01 
روش تحقیق 
تدریس 
بخش عمومی نیم وقت صبح 
مدرس 
1389/10/01 
1389/03/15 
تحریر شرح لعمه 2  
تدریس 
بخش عمومی نیم وقت صبح 
مدرس 
1390/07/01 
1390/10/01 
تحریر شرح لعمه 2 
تدریس 
بخش تکمیلی صبح نیم وقت 
مدرس 
1389/07/01 
1389/10/01 
اصول فقه 1 
تدریس 
بخش تکمیلی صبح (نیم وقت) 
مدرس 
1390/10/15 
1390/03/15 
اصول فقه 2 
تدریس 
بخش تکمیلی صبح (نیم وقت) 
مدرس 
1390/07/01 
1390/10/01 
اصول فقه 3 
تدریس 
مرکز تخصصی نهج البلاغه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
روش تدریس 
تدریس 
تکمیلی جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
فلسفه تعلیم وتربیت 
تدریس 
تکمیلی جامعه الزهرا 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تعلیم وتربیت درقران 
تدریس 
تکمیلی جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
تعلیم وتربیت درکلمات معصومین 
تدریس 
بخش بین الملل جامعه الزهراء (ع) 
مدرس 
 
 
فقه استدلالی ، قواعد فقه  
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
قواعد فقیه ، مبانى تربیت  
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم 
مدرس 
 
 
روش تحقیق