تقلید از الگوها؛ آسیب شناسی و راهکارهای آسیب زدایی
61 بازدید
محل نشر: معرفت » شهریور 1382 - شماره 69 (10 صفحه - از 79 تا 88)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر می‏کوشد به دو پرسش پاسخ دهد: اوّل این‏که، مهم‏ترین اشتباهات و آفات تقلید از الگوها چه چیزهایی هستند؟ و دوم این‏که، مهم‏ترین راه‏کارهای پیش‏گیری و حذف این اشتباهات و آفات کدامند؟