درآمدی بر معناشناسی عقل در تعبیر دینی
72 بازدید
محل نشر: معرفت » بهمن 1382 - شماره 74 (11 صفحه - از 28 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معنا و مفهوم عقل از نظر متون دینی اسلامی چیست؟ این پرسشی اساسی است که مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخی هرچند اجمالی به آن می‏باشد. تردیدی نیست که طرح چنین موضوع پژوهشی در عصر رواج «راسیونالیزم» و «عقل‏گرایی افراطی در غرب» بسیار حائز اهمیت است. نوشتار حاضر به طور درآمدگونه و مقدماتی قصد دارد باب تحقیق و پژوهش را به روی محققان بگشاید. شایان ذکر است چون یکی از متون اصلاحی درباره عقل در تعبیر متون اسلامی روایت هشام بن حکم از امام موسی کاظم علیه‏السلام است، از این‏رو، در مقاله حاضر بر استفاده از روایت هشام تأکید بیش‏تری صورت گرفته است.