عناصر خردورزی در تعبیر دینی
68 بازدید
محل نشر: معرفت » خرداد 1383 - شماره 78 (10 صفحه - از 43 تا 52)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره عقل، با تعبیر و تفسیر دینی ـ اسلامی، که متون اسلامی از آن ارائه می‏دهند، با چه عناصری تکامل و تربیت می‏یابد؟ برای پاسخ به سؤال مزبور، ابتدا مفهوم مبانی، اصول و روش‏های تربیتی مطرح می‏گردد. سپس، از تفکر به عنوان مبنا و از تعقل به عنوان اصل عمده تربیت انسان بحث به میان خواهد آمد. در ادامه، از «علم نافع» به عنوان عنصر اصلی و از «عمل صالح» به عنوان عنصر فرعی عقل‏ورزی بحث می‏شود. پس از نگاهی استقلالی به هر یک از دو عنصر عقل‏ورزی، به دلیل ملازم و مقارن بودن آن‏ها، بحث با نگاهی ترکیبی به تلازم و تقارن آن دو ادامه می‏یابد. در پایان، از مطابقت علم و عمل، به عنوان عامل یگانگی ظاهر و باطن شخصیت عاقل در تعبیر دینی، بحث خواهد شد.