فلسفه خلقت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی (ص)العالمیه
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : محمود علی معصومی