بدعت و مرزهای آن در فقه اسلامی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی(ص) العالمیه
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای عرفانی