بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس ( پارلمان)
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی(ص) العالمیه
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای فیاض