غفلت از دیدگاه اسلام (عوامل و پیامدها)
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای آصف هادی