عقل در قرآن
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه الزهرا رشته تفسیر
نام استاد/نام دانشجو : خانم شاکری