نقش قرآن در تحول نظام ازدواج و طلاق جاهلی
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهرا(س)رشته تفسیر
نام استاد/نام دانشجو : خانم پیشوایی