مقام قرب از دیدگاه قرآن و حدیث
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهرا رشته تفسیر
نام استاد/نام دانشجو : خانم جعفری