حق و باطل از دیدگاه قرآن
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : علی ظفر عرفانی