حق و باطل از دیدگاه قرآن
28 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : علی ظفر عرفانی